Rada i redakcja

Rada Naukowa

Prof. Victor Arad - University of Petrosani, Rumunia

Prof. Volodymyr Bondarenko - National Mining University, Ukraina

Prof. Uday Kumar - Lulea University of Technology, Szwecja

Prof. Mario Fernando Cedron Lassus - Catholic University of Peru, Peru

Prof. Morteza Osanloo - Amirkabir University of Technology, Iran

Prof. Pavol Rybar - Technical University Kosice, Słowacja

prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz - Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski - Akadamia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Staśko - Uniwersytet Wrocławski

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. inż. Jan Butra - KGHM CUPRUM - CBR

Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski - Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Anna Karczewska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Witold Pytel - KGHM CUPRUM - CBR

dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. nadzw. - Insytytut Historii Nauki PAN

dr hab. inż. Radosław Zimroz - Politechnika Wrocławska

dr inż. Andrzej Grotowski - KGHM CUPRUM - CBR
dr inż. Piotr Mertuszka - KGHM CUPRUM - CBR

 

Redaktor językowy:  mgr Małgorzata Wieliczko

Sekretarz redakcji:   mgr Agnieszka Nowicka - KGHM CUPRUM - CBR