Dla autorów

Za publikację artykułu naukowego w Czasopiśmie Naukowo-Technicznym Górnictwa Rud CUPRUM autor otrzymuje 5 pkt.

Wskazówki dla autorów (plik pdf do pobrania)

Formatka artykułu (plik word do pobrania)

Zasady recenzowania (pobierz plik PDF)

Oświadczenie autora (pobierz plik)

 

Zasady publikowania w Czasopiśmie Naukowo-Technicznym Górnictwa Rud "CUPRUM"
(plik pdf do pobrania)