"CUPRUM" Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud Nr 4 (93)/2019

Spis artykułów

KGHM Polska Miedź S.A. – szkic monograficzny 1960-2020

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 5-28

W artykule przedstawiono genezę Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, proces powstawania Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi poprzez budowę kopalń, hut miedzi oraz zaplecza produkcyjnego. Następnie zaprezentowano proces przekształceń własnościowych państwowego kombinatu w miedziowy holding o charakterze spółki akcyjnej pod nazwą KGHM Polska Miedź S.A. W dalszej kolejności opisano „zagraniczny” KGHM oraz aktualne inwestycje górnicze, pozwalające na dalsze funkcjonowanie KGHM. W zakończeniu zaprezentowano wykaz ważniejszych podmiotów gospodarczych w Grupie Kapitałowej, aktualny stan zasobów oraz podsumowanie procesu 60-letniej działalności.

Święci patroni górników w Ameryce Łacińskiej

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Strony: 29-42

W krajach Ameryki Łacińskiej, górnicy pracujący w trudnych i niebezpiecznych warunkach podziemi też mają swoich orędowników i świętych patronów. Odmiennie niż w Europie, patronem górników w Ameryce Południowej nie jest św. Barbara. Zależnie od kraju, a nawet wydobywanych minerałów, górnicy wybrali za swego orędownika różnych świętych. Najbardziej rozpowszechniony jest kult San Lorenzo, Matki Bożej, a w Meksyku Dzieciątka Jezus. W wielu andyjskich regionach górniczych Indianie, mimo przyjętej ewangelizacji, nie porzucili wierzeń praojców. W podziemiu kopalni indiańscy górnicy nadal wyznają swój dawny kult opiekuna El Tío de la mina – odpowiednika naszego Skarbnika. W każdym kraju i regionie górniczym Ameryki Łacińskiej tradycje uroczystości Dnia Górnika mają swoją niepowtarzalność, a daty obchodów święta są inne. Podczas obchodów uroczystych fiest i świąt górniczych zawsze organizowane są śpiewy przy muzyce oraz barwne tańce andyjskie. Najsłynniejszym synkretycznym tańcem andyjskich indiańskich górników jest taniec Diablada.