Możliwości wykorzystania obiektów pogórniczych w Bystrzycy Górnej na Dolnym Śląsku dla celów turystyki

Obublikowano w: Nr 3 (68)/2013

Strony: 77-84

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Artykuł prezentuje historię i pozostałości dawnych robót górniczych w okolicach Bystrzycy Górnej w Górach Sowich. Przedstawiono 500 lat historii poszukiwań i eksploatacji zlokalizowanego tam złoża polimetalicznego. W oparciu o wyniki kwerendy archiwalnej oraz przeprowadzonych na obszarze dawnych robót prac badawczo-inwentaryzacyjnych zlokalizowano poszczególne zespoły historycznych wyrobisk, znane w literaturze przedmiotu pod różnymi nazwami. Przedstawiono możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych jako atrakcji turystycznej.