Ocena systemu eksploatacji w kierunku zrobów i stref upodatnionych w O/ZG Rudna

Obublikowano w: Nr 2 (67)/2013

Strony: 61-73

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przedstawiono uwarunkowania prowadzenia eksploatacji w kierunku zrobów i stref upodatnionych oraz opisano dwa charakterystyczne przypadki, w których prowadzono przedmiotową eksploatację. Przeanalizowano dane dotyczące geologii, sytuacji górniczej, przejawów ciśnienia górotworu, w tych oddziałach w okresach prowadzenia robót w kierunku calizny i w kierunku zrobów.