Koncepcja eksploatacji złoża rud miedzi w polu RU-XXIII/8 O/ZG Rudna

Obublikowano w:

Strony: 17-32

Przedstawiono koncepcję prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8, zlokalizowanego w rejonie upadowych N-4÷N-6 O/ZG Rudna, w aspekcie uwarunkowań geologiczno-górniczych w tym polu i jego sąsiedztwie. Przedkładana koncepcja zakłada etapowe wybieranie złoża w rejonie ww. upadowych, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń kopalni z rejonów o zbliżonych warunkach geologiczno-górniczych. Scharakteryzowano aktywność sejsmiczną, towarzyszącą dotychczasowej eksploatacji w sąsiedztwie przedmiotowego pola. Przedstawiono kierunki prowadzenia robót górniczych w polu RU-XXIII/8 oraz prognozę aktywności sejsmicznej.