Propozycja nowych wskaźników oceny występowania gazów palnych w otworach badawczych w polskich kopalniach rud miedzi

Obublikowano w:

Strony: 57-64

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule przedstawiono propozycję oceny stopnia zagrożenia wybuchowego, związanego z obecnością gazów palnych w niektórych otworach badawczych i badawczo wyprzedzających, wierconych w wyrobiskach kopalń rud miedzi LGOM. Do oceny przedmiotowego zagrożenia wykorzystano nowe wskaźniki, charakteryzujące poziom zagrożenia gazami palnymi w danym otworze lub w sąsiedztwie tego otworu oraz uśredniony poziom wystąpień gazów palnych w otworach wykonanych w danym obszarze (sekcji) kopalni. Zamiarem autorów było opracowanie prostej metody wskaźnikowej, umożliwiającej szybką ocenę rozpatrywanego zagrożenia w praktyce kopalnianej.