Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych

Obublikowano w: Nr 2 (75)/2015

Strony: 71-86

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Praca dotyczy młynów stosowanych w procesach mielenia rud, surowców mineralnych, których moc jednostkowa, czyli moc młyna przypadająca na jednostkę objętości komory, jest minimum trzy razy większa niż w młynie kulowym, SAG czy AG. Są to młyny mieszadłowe, wibracyjne, planetarne, odśrodkowe oraz walcowe, zwane również prasami. Praca zawiera opisy budowy, działania, zastosowania i podstawowe parametry technologiczne i techniczne tych młynów. Podano również wyniki porównawcze sondażowych prób mielenia polskiej rudy miedzi w laboratoryjnych młynach: kulowym i wibracyjnym. Wyniki te wykazały, że młyn wibracyjny przy niskiej częstotliwości drgań charakteryzuje się ponad 8 razy większą szybkością procesu mielenia, przy 10 razy mniejszej objętości komory.