Analiza charakterystyk drgań gruntu wraz z funkcją przejścia drgań na budynki

Obublikowano w: Nr 1 (70)/2014

Strony: 21-35

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W referacie przedstawiono analizę współczynników relacji budynek-grunt. W tym celu wyznaczono parametry drgań po wstrząsach górniczych z kopalni ZG Rudna, jakie były rejestrowane w mieście Polkowice, zarówno na gruncie jak i w budynku. Próbowano znaleźć przyczynę, która wpływa na amplifikację bądź tłumienie drgań w budynkach po wstrząsach górniczych. W pierwszej części badano rozkłady współczynników relacji w zależności od odległości epicentralnej z podziałem na wielkości energii sejsmicznej, w drugiej części wyznaczone parametry podzielono na różne grupy, co pokazało, że największy wpływ ma sama wielkość budynku, jaki jest poddawany drganiom.