Zakaz wydobycia rud metali w Salwadorze

W Salwadorze w marcu b.r. wprowadzono całkowity zakaz wydobycia rud metali oraz stosowania cyjanków i rtęci w przeróbce kopalin. Jest to pierwszy kraj, który wprowadził takie zakazy na terenie całego swojego terytorium.

Salwador jest niewielkim, lecz gęsto zaludnionym krajem. Wprowadzenie zakazów motywowane jest względami ekologicznymi, zwłaszcza ochroną wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Wprowadzony zakaz przesądza ostatecznie, że w najbliższych latach nie dojdzie do budowy kopalni złota w północnej części kraju. Inwestycję miało zrealizować Pac Rim Cayman LLC, oddział kanadyjsko-australijskiego Oceanagold Corp.

Źródło: Oxfamamerica.org, Mining.com, 30.03.2017