Elektrownia szczytowo-pompowa w miejscu podziemnej kopalni węgla

Premier rządu Nadrenii Północnej – Westfalii, pani Hannelore Kraft, w czasie przemówienia wygłoszonego w dniu 14 marca b.r. w Düsseldorf zapowiedziała wykorzystanie wyrobisk górniczych kopalni węgla kamiennego Prosper - Haniel na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowej.

Projekt realizuje konsorcjum, w skład którego wchodzą Uniwersytet w Duisburgu oraz właściciel kopalni, RAG. Według opracowanych planów, w godzinach największego zapotrzebowania na energię elektryczną woda ze znajdującego się na powierzchni ziemi zbiornika byłaby wpuszczana do szybu kopalni, na podszybiu którego napędzałaby generującą prąd turbinę. W godzinach występowania nadmiaru mocy energetycznej woda ze zbiornika znajdującego się pod ziemią byłaby pompowana z powrotem na powierzchnię. Przedsięwzięcie miałoby na celu magazynowanie energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego i wiatru. Moc planowanej elektrowni wynosząca 200 MW powinna zabezpieczyć dostawę energii do 400 000 gospodarstw domowych. Kopalnia Prosper-Haniel jest ostatnią czynną kopalnią węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhry i obok zakładu w Ibbenbüren jedną z dwóch ostatnich w Niemczech. Obie mają zakończyć wydobycie do końca 2018 roku.

Źródło: MiningWeekly.com, Mining.com, 17.03.2017, 20.03.2017