Nabycie 20 koncesji przez American CuMo Mining

Spółka zależna American CuMo Mining Corp, Idaho Mining Corp, dokonała nabycia od grupy lokalnych prospektorów 20 koncesji o łącznej powierzchni około 400 akrów.

Koncesje te są zlokalizowane w sąsiedztwie projektu CuMo w dystrykcie Boise w Idaho w Stanach Zjednoczonych. Transakcja obejmie m.in. 7-letnie obligacje wycenione na 250 tys. $ i 1 mln akcji zwykłych CuMoCo. Projekt CuMo dotyczy planów zagospodarowania jednego z największych złóż rud molibdenu, srebra i miedzi na świecie. CuMo Mining opracowuje studium wykonalności dla przedsięwzięcia.

Źródło: CumoProject.com, Cumoco.com, SNL Metals & Mining, Goldseiten.de, CopperInvestingNews.com, 03.03.2017, 15.03.2017