Rozpoczęcie komercyjnej produkcji w kopalni Gahcho Kué

Kopalnia diamentów Gahcho Kué oficjalnie rozpoczęła w dniu 2.03.2017 roku komercyjną produkcję. Ta kanadyjska kopalnia, znajdująca się na Terytorium Północno-Zachodnim, będąca wspólnym przedsięwzięciem De beers Group of Campanies (51% udziałów, operator kopalni) oraz Mountain Province Diamonds (49% udziałów), ma szansę z docelową produkcją 4,5 mln karatów diamentów rocznie znaleźć się w gronie dziesięciu największych kopalń diamentów na świecie, biorąc pod uwagę masę pozyskiwanych kamieni.

Zasoby pewne i prawdopodobne złoża Gahcho Kué szacowane są na 35,4 mln Mg rudy zawierającej 55,5 mln karatów diamentów, przy średniej zawartości 1,57 karatów diamentów na tonę rudy. Bogactwa wskazane i wnioskowane złoża wynoszą z kolei 45,1 mln ton rudy zawierających 75,1 mln karatów diamentów, przy średniej zawartości 1,67 karatów diamentów na tonę rudy. Kopalnia znajduje się blisko koła polarnego. Większość materiałów i urządzeń jest dostarczanych do niej głównie w porze zimowej transportem samochodowym, szlakami przebiegającymi w dużej części przez zamarznięte jeziora i rzeki. Zakład posiada również własne lotnisko. Diamenty występują w kominach kimberlitowych, mających wychodnie położone głównie pod wodami jeziora Kennady. Fakt ten spowoduje konieczność czasowego osuszania części jeziora. Eksploatacja jest prowadzona metodami odkrywkowymi, z zastosowaniem techniki strzałowej. Odstawa i transport urobku realizowany jest przy użyciu ładowarek łyżkowych i wozów odstawczych.

Źródło: Mining.com, MountainProvince.com, Mining-technology.com, 02.03.2017