Rozpoczęcie projektu Copper Springs

Eurasian Minerals Inc ogłosiło realizację umowy opcyjnej, na mocy której jego spółka zależna, Bronco Creek Exploration Inc, rozpocznie projekt zagospodarowania porfirowego złoża rud miedzi Copper Springs wraz z Anglo American Exploration Inc.

Projekt jest zlokalizowany około 120 km od Phoenix w Arizonie w obrębie dystryktu Globe-Miami i jest jednym z trzech porfirowych projektów nabytych w tym rejonie przez spółkę. Zgodnie z warunkami umowy Anglo American Exploration może nabyć 100% udziałów w projekcie poprzez finansowanie prac związanych z pozwoleniami na realizację przedsięwzięcia i regulację rocznej płatności opcyjnej w kwocie 447 tys. $ oraz finansowanie prac eksploracyjnych w kwocie 5 mln $ w okresie 5 lat od daty podpisania umowy. Eurasian Minerals uzyska prawo do 2% dochodu netto NSR. Dalsze płatności związane z realizacją umowy opcyjnej mają być związane z zakończeniem kolejnych etapów projektu w postaci opracowania studiów: możliwości, wstępnego studium wykonalności oraz studium wykonalności dla Copper Springs.

Źródło: EurasianMinerals.com, CopperInvestingNews.com, JuniorMiningNetwork.com, 28.02.2017