Nabycie złoża Haib przez Deep-South Resources

Deep-South Resources Inc podjęło decyzję o przejęciu 100% udziałów w złożu rud miedzi Haib w południowej Namibii.

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy z Teck Namibia Ltd, spółką zależną Teck Resources Ltd, Deep-South Resources dokona zakupu 70% udziałów w Haib Minerals Pty Ltd, nie będących jeszcze w posiadaniu spółki. Wartość transakcji wyniosła m.in. 13,6 mln akcji zwykłych Deep-South. Haib Minerals posiada wyłączne prawa do koncesji dla rozległego, porfirowego złoża miedzi i molibdenu Haib, będącego przedmiotem zainteresowania Deep-South. Od 2010 roku Teck Namibia zrealizowało na złożu program wierceń o łącznej długości ponad 14 tys. m. Najlepsze wyniki: w interwale 121 m stwierdzono zawartość 0,5% Cu, w interwale 494 m zawartość 0,36% Cu, a w interwale 30 m zawartość 0,81% Cu.

Źródło: AfricanMiningNetwork.com, DeepSouthResources.com, CopperInvestingNews.com, 14.02.2017, 15.02.2017, 24.02.2017, 07.03.2017