Nabycie udziałów w projekcie Willow przez Abacus Mining & Exploration

Abacus Mining & Exploration Corp ogłosiło podpisanie umowy opcyjnej z Almadex Minerals Ltd i swoją spółką zależną, Almadex America Inc. Porozumienie dotyczyło wyłącznego prawa do nabycia do 75% udziałów w projekcie miedzi Willow, zlokalizowanego w hrabstwie Douglas w Newadzie w Stanach Zjednoczonych.

Podstawowy pakiet akcji obejmie 60% udziałów w przedsięwzięciu i będzie poprzedzał pakiet kolejnych 15% udziałów, po którego przekazaniu planowane jest podpisanie umowy joint venture celem wspólnego zagospodarowania porfirowego złoża. Płatność za udziały obejmie 2,5 mln akcji zwykłych i minimum 3 mln $ na prace eksploracyjne (minimum 500 tys. $ rocznie). Abacus Mining & Exploration jest już właścicielem 20% udziałów w projekcie miedzi i złota Ajax w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, dla którego obecnie prowadzone jest obecnie postępowanie dotyczące pozwolenia środowiskowego.

Źródło: MarketWired.com, JuniorMiningNetwork.com, 11.02.2017, 15.02.2017