Wiercenia za miedzią rodzimą w Parku Narodowym Porcupine Mountains

W dniu 7.02.2017 roku Departament Zasobów Naturalnych Michigan poinformował, że Highland Copper of Quebec rozpoczął wiercenia eksploracyjne za miedzią, z których część ma zostać wykonana w obrębie Parku Narodowego Porcupine Mountains.

Wierceniami ma być objęta tylko niewielka część parku o powierzchni 1 mili kwadratowej. Obszar ten znajduje się na Jeziorem Górnym w Stanach Zjednoczonych i wchodzi w skład tzw. copper country. Obszar ten, obejmujący złoża i przejawy mineralizacji miedzionośnej, jest bardzo nietypowy, gdyż czerwony metal występuje w jego obrębie głównie w postaci miedzi rodzimej, a nie, jak niemal we wszystkich innych zagłębiach na świecie, w postaci związków chemicznych. Miedź wydobywano nad Jeziorem Górnym od 5 000 roku p.n.e. do 1968 roku. Najważniejszym ośrodkiem wydobycia był półwysep Keweenaw, ale u jego nasady, w Parku Narodowym Porcupine Mountains również zachowały się pozostałości kopalni Nonesuch. W kopalni tej szybko zaniechano wydobycia i to nie wskutek wyczerpania zasobów miedzi, ale z powodu bardzo drobnoziarnistej granulacji mineralizacji. Highland Copper of Quebec ma nadzieję, że po udokumentowaniu zasobów złoża, rozwiąże problemy technologiczne przeróbki kopaliny i wznowi eksploatację.

Źródło: UpperMichigansSource.com, Keweenawreport.com, Mlive.com, 07.02.2017, 09.02.2017, 15.02.2017