Wyniki wyszukiwania

1

Charakterystyka wydobycia rudy żelaza ze złoża Południowo-Biełozirskiego na Ukrainie

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule opisano warunki geologiczno-górnicze oraz system wybierania Południowo-Biełozirskiego złoża rudy żelaza na Ukrainie. Dokonano pomiarów i analizy osiadania górotworu wzdłuż stropu chodnika na głębokości 740 m. Przeprowadzono symulację z wykorzystaniem odpowiednich materiałów i przedstawiono analizę modelowania. Określono zależności pomiędzy parametrami komór i filarów a stanem i typem skał otaczających. Uzasadniono parametry systemu wybierania w strefach słabych skał. Zaproponowano udoskonalony system komorowo-filarowy.

Koncepcja prowadzenia eksploatacji w polu I/9 w kopalni Lubin, w obustronnym sąsiedztwie lokal-nych stref uskokowych

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Przedstawiono propozycję sposobu prowadzenia robót wybierkowych w nowym polu eksploatacyjnym I/9 w kopalni Lubin. Omówiono główne ograniczenia geologiczno-górnicze w rejonie analizowanego pola, które w istotny sposób ukształtowały przygotowane założenia koncepcyjne dla przyszłej eksploatacji i związane były z zaangażowaniem tektonicznym rejonu (roboty wybierkowe, planowane w obustronnym otoczeniu uskoków), położeniem pola w granicach filara ochronnego, ustanowionego dla miasta Lubin, oraz wiązkami funkcjonujących, wielonitkowych wyrobisk udostępniająco-przygotowawczych w bezpośrednim sąsiedztwie pola. Nie bez znaczenia dla doboru systemu eksploatacji w nowym polu pozostawał fakt, że calizna złoża na praktycznie całej powierzchni pola została rozcięta na filary wielkogabarytowe o zbliżonych wymiarach.

Koncepcja eksploatacji złoża rud miedzi w węźle uskoków Rudna Główna i Biedrzychowa O/ZG Rudna KGHM Polska Miedź S.A.

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

W artykule dokonano oceny możliwości bezpiecznego wybrania złoża rud miedzi w węźle systemu uskoków Rudna Główna i Biedrzychowa, zlokalizowanym w południowo-wschodniej części kopalni Rudna. Przedmiotowy rejon charakteryzuje się bardzo wysoką aktywnością sejsmiczną. W okresie od 1988 r. w polach G-3/3, G-4/6, G-7/3, G-7/4 oraz G-7/5 wystąpiło łącznie ponad 230 wstrząsów o energii ³ 106 J, w tym 9 wstrząsów o energii ³ 108 J, które utożsamia się głównie z uaktywnianiem się ww. uskoków. Niemal wszystkie wstrząsy o tych energiach spowodowały tąpnięcia o rozległych skutkach. Planowana w tym rejonie eksploatacja będzie uwzględniać dostępne technicznie i organizacyjne działania, zmierzające do wykluczenia lub istotnego ograniczenia możliwości uaktywnienia się ww. dyslokacji oraz ograniczenia poziomu wysokoenergetycznej sejsmiczności, wywołanej uaktywnianiem się utworów wstrząsogennych, zlegających nad polami XII/5 i G-7/5. Omówiono charakterystykę warunków geologiczno-górniczych, występujących w rejonie planowanych robót wybierkowych oraz wyniki analizy aktywności sejsmicznej, towarzyszącej dotychczasowej eksploatacji. Przedstawiono warunki kontynuacji eksploatacji w polu G-7/5 oraz koncepcję wybierania złoża w polu XII/5, a także wyniki prognozy sejsmiczności dla obu ww. pól i zasady profilaktyki zagrożenia tąpaniami.

1