Wyniki wyszukiwania

1

Jak podwyższyć bezpieczeństwo i żywotność taśm przenośnikowych?

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Taśmy przenośnikowe podlegają dużym obciążeniom. Liczne zagięcia w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, ciągłe uderzenia transportowanego medium, braki w przeglądach, eksploatacyjnie zużyte lub niepoprawnie ustawione przenośniki, a także kontakt z ciałami obcymi negatywnie wpływają na niezawodność i żywotność taśmy przenośnikowej. Nieprawidłowe działanie lub poważne uszkodzenia stają się najczęściej dramatyczne w skutkach.

System nadzoru CBGuard, bazujący na technologii promieniowania rentgenowskiego prowadzi do zrewolucjonizowania bezpieczeństwa i ekonomiki pracy taśm przenośnikowych.

Innowacyjne i ekonomiczne monitorowanie taśm przenośnikowych. Technologia rezonansu magnetycznego vs promieniowanie radiologiczne

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Na rynku istnieje obecnie kilka systemów diagnozowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Najpopularniejsze są urządzenia, które oceniają stan taśmy przenośnikowej poprzez analizę parametrów rejestrowanych przy użyciu technologii rezonansu magnetycznego. Jednak mają one istotne niedoskonałości i braki w porównaniu z systemami, które do diagnozy wykorzystują promieniowanie radiologiczne, np. CBGuard Life Extender X6. Krótkie porównanie obu systemów pozwoli na obiektywną analizę i odpowiedź na pytanie – czy monitorowanie stanu taśm przenośnikowych może być innowacyjne, a jednocześnie ekonomiczne? Skanery typu CBGuard Life Extender X6, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, tworzą fotograficznej jakości obraz taśmy przenośnikowej – każdego mm³ linki stalowej i każdego mm³ jej gumowego otoczenia. Innymi słowy, każda linka, każde złącze, wszystkie gumowe części taśmy są przedstawione w jakości, która dotychczas znana była głównie z radiologicznej diagnostyki zdrowotnej lub kontroli bagażowych wykorzystujących prześwietlarki bagażu.

1