Wyniki wyszukiwania

1

Wykorzystanie cyklu ewolucji obszaru turystycznego TALC w planowaniu i zarządzaniu projektem geoturystycznym

Pobierz pełna wersję artykułu (pdf)

Projekty związane z zagospodarowaniem obiektów dziedzictwa geologicznego i górniczego na cele geoturystyki i turystyki przemysłowej należy traktować jako standardowe projekty inwestycyjne. Jednocześnie przedsięwzięcia o tym charakterze są również projektami turystycznymi, związanymi z kreowaniem produktu turystycznego i jego promocją oraz rozwojem celem przyciągnięcia dużej liczby odwiedzających. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania cyklu ewolucji obszaru turystycznego (Tourism Area Life Cycle TALC), opracowanego przez R.W. Butlera, do planowania i zarządzania przedsięwzięciem geoturystycznym w dłuższej perspektywie czasu.

1