ISSN 0137-2815
Kwartalnik CUPRUM znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie otrzymują 4 punkty.
Czasopismo jest indeksowane w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech oraz Index Copernicus ICV 2016: 45.22.

 

Pierwszy numer czasopisma został wydany w 1971 roku. Czasopismo jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są artykuły naukowo-techniczne: oryginalne, przeglądowe, dyskusyjne oraz komunikaty z dziedziny geologii i eksploatacji złóż, przeróbki rud, wentylacji, mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji kopalń, organizacji i zarządzania, ekonomiki, ochrony środowiska i ochrony pracy oraz innych zagadnień dotyczących górnictwa.

Czasopismo jest przeznaczone przede wszystkim dla inżynierów i techników, a zwłaszcza dla pracowników instytutów przemysłowych, projektantów, konstruktorów, wytwórców, dozoru technicznego kopalń oraz informatyków i ekonomistów, zajmujących się problematyką górnictwa rud.

 

Zapraszamy do lektury naszego kwartalnika.